Regnskapsinfo login

Med Regnskapsinfo er regnskapet ditt tilgjengelig hele døgnet, uansett hvor du befinner deg

Våre tjenester

Regnskapsfokus hjelper deg med de administrative oppgavene, slik at du får tid og energi til å gjøre det du er best på. Som kunde hos oss får du dessuten tilgang til det skybaserte systemet PowerOffice Go.

Regnskap

Våre regnskapstjenester omfatter:

 • Løpende regnskapsførsel
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Rapportering
 • Årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
 • Andre offentlige oppgaver
 • Budsjett og analyser
 • Fakturering

Lønnstjenester

Vi har medarbeidere med spisskompetanse, som til enhver tid holder orden på regelverket for utbetaling og beregning av lønn. La våre medarbeidere gjøre jobben for deg, så sørger vi for at du er à jour i hht til regelverket. Lønnsarbeidet omfatter:

 • Utarbeidelse av lønnsgrunnlag og utkjøring av lønnsslipper
 • Konteringsliste
 • Utbetalingsliste til bank
 • Periodevis oppgjør for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Feriepenger
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Inn- og utmelding av arbeidstakerregistret
 • Obligatorisk tjenestepensjon - OTP

Budsjett

Vi hjelper deg med:

 • Langtidsbudsjett
 • Årsbudsjett
 • Periodebudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Andre deltaljbudsjetter

Fakturering og inkasso

Kontroll på inntektene er grunnsteinen i bedriftens likviditet. Derfor tilbyr Regnskapsfokus effektiv fakturaservice med betalingsoppfølging og inkassoformidling. Vi tar hånd om faktureringen, slik at du får riktige innbetalinger til rett tid.

Firmaetablering

Skal du etablere ny virksomhet? Vi hjelper deg med etablering, registrering og veiledning om økonomi, lover og regler. Vi kan hjelpe deg på følgende områder:

 • Utvelgelse og etablering av selskapsform
 • Registrering i offentlige registre
 • Administrative rutiner
 • Skattespørsmål
 • Regnskapsførsel, avgiftsberegning og rapportering
 • Valg av datasystemer
 • Kontraktsforhandlinger
 • Kontakt med revisor
 • Årsregnskap og selvangivelse
 • Registrering av offentlige rapporter

Styrebistand

Et godt arbeidende styre gir en bedrift økt konkurransekraft og økt lønnsomhet. Vi er opptatt av at bedriftens styre må bemannes og tilpasses bedriftens størrelse og eiernes ambisjoner.

Vår bistand omfatter:

 • Forberedelse og gjennomføring av styremøter sammen med styret og ledelsen
 • Skriving av lovpålagte protokoller
 • Styrerådgivning
 • Analyser

Økonomibemanning

Bruker du mye tid og resurser på administrative oppgaver?

Vi kan gi bistand på flere områder. Dette gjør at du kan fokusere på det som er viktigst; din kjernevirksomhet. Dette skaper trygghet og frigjør tid.

Fordeler: Du slipper personalansvar, feilansettelser, bruk av tid til opplæring og kostnader i forbindelse med sykdom/fravær. Samtidig får du tilgjengelig og riktig kompetanse. Våre medarbeidere er til enhver tid oppdatert på lover, regler og satser.

Økonomi- og HR-rådgivning

Regnskapsfokus har erfarne rådgivere som hjelper deg i store og små avgjørelser. Våre medarbeidere er alltid oppdaterte på alle relevante lover, regler, frister og satser. Vi hjelper med blant annet økonomirådgivning, HR-rådgivning og alt annet du måtte lure på for å ta bedriften din ett skritt videre.